Történelmünk

Piskót 1318-ban említette először egy oklevél, Boksi néven, a Siklósi családdal pereskedő baksi nemes, Micael f. Gurbune de Boksi nevében. Az oklevélben lévő Gurbune ma is fellelhető helynév a Kemse felőli határrészen, Görbönyeszél néven.

A falu a fennmaradt adatok szerint valószínűleg a pécsi káptalan birtokai közé tartozott. 1554-ben Piskeként említették nevét.

A török időkben a szigetvári Hasszán bég tulajdonába került, ekkor két ház állt csak a faluban. Akkori templomát a törökök bontották le, hogy anyagából a szigetvári vár megrongált falait javítsák ki.

Piskó a 20. század elején Baranya vármegye Szentlőrinczi járásához tartozott. Az 1910 évi népszámlálás adatai szerint Piskónak 467 lakosa volt, ebből 452 magyar volt, 75 volt római katolikus, 386 református, 6 izraelita.

A 2001-es népszámláláskor 284 lakosa volt, ennek 39%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát. 2008. január 1-jei adatok szerint pedig 262 lakos élt a településen.

   
 

 

 

Piskó Község Önkormányzata

Az oldalt készítette a WebStilPro.